Rekonštrukcia vodovodného systému

Pressure valves

Vodovod predstavuje v užšom slova zmysle súbor prvkov (potrubí, armatúr, batérii) vedúcich od hlavného domového uzáveru po posledný výtok. Ten sa ďalej delí na ležatý rozvod, zvislý rozvod (stupačky) a pripájacie potrubie, ktoré spája stúpacie potrubie s výtokovými armatúrami. Odbočky k jednotlivým vodovodným armatúram ( ventilom, prírubám, kompenzátorom a iným prvkom) vedú najčastejšie kolmo na potrubie alebo ako je v posledných […]

Druhy a typy sortimentu, ktoré sa hodia pri inštalácií vodovodu

admin-ajax

Plánujete rekonštrukciu kuchyne alebo kúpeľne, ale neviete, kde začať s nákupom materiálu? Investujete do prevádzky, ktorá si vyžaduje priemyselne riešenie vodovodu? Pokiaľ to nemáte v úmysle nechať na odborníka, skúste sa najprv zorientovať v druhoch, typoch a ponuke rôznych armatúr, potrubí, batérii a výstuží. Zaručene Vám to uľahčí  nákup. Armatúry Pojem vodovodné armatúry zahrňuje všetky prvky vodovodného systému slúžiace na […]

Tradícia slovenských remeselníkov

A Clay Pot Being Carefully Lifted from the Potters Wheel.

Pod pojem ľudová výroba alebo ľudové remeslá zaraďujeme v etnografii všetky ručné práce, zhotovovanie úžitkových predmetu prevažné s miestnych surovín pre potrebu vlastnej rodiny i pre blízke okolie (napr. spracúvanie textilných vlákien, slamy, lyka, šitie súčasti odevu, vyšívanie, paličkovanie čipiek, spracúvanie dreva, kovov, koze a pod). Remeslá sa často organizovali v cechoch a výrobných spoločenstvách ( […]

Remeslá na Slovensku

Cobbler

Remeslo má z hľadiska definície pojmu nie celkom jednoznačnú interpretáciu. Častejšie sa pod ním chápe tvorba tovaru alebo malovýroba založená na kvalifikovanej, najčastejšie manuálnej práci výrobcu – remeselníka (majstra). V širšom slova zmysle sa pod remeslom chápu aj nehmotné výrobky, teda služby poskytnuté kvalifikovanou osobou. Remeslá na Slovensku predstavujú hlavne prvú skupinu z definície, čo predstavuje výrobu rôznorodého […]