Rekonštrukcia vodovodného systému

Vodovod predstavuje v užšom slova zmysle súbor prvkov (potrubí, armatúr, batérii) vedúcich od hlavného domového uzáveru po posledný výtok. Ten sa ďalej delí na ležatý rozvod, zvislý rozvod (stupačky) a pripájacie potrubie, ktoré spája stúpacie potrubie s výtokovými armatúrami. Odbočky k jednotlivým vodovodným armatúram ( ventilom, prírubám, kompenzátorom a iným prvkom) vedú najčastejšie kolmo na potrubie alebo ako je v posledných rokoch zvykom, cez rohové prietokové nástenky. Ide o modernejší spôsob vedenia odbočiek, ktorý eliminuje hlučnosť potrubia a uľahčuje následné opravy alebo úpravy vodovodu. Návrh svetelnosti potrubia, a teda priemeru použitých komponentov, je závislý na požadovanom prietoku s následným prepočtom.

Súbor potrubných dielov

Pojmom vodovodné armatúry označujeme súbor potrubných dielov potrebných na zmenu smeru či rozdvojenie prúdu, ako aj na riadenie prietoku tekutín. To sú napríklad ventily, ktoré môžu byť uzatváracie, regulačné alebo poistné. Sem patria aj uzatváracie alebo spätné klapky, guľové kohúty, príruby, priechody, ale aj meracie zariadenia ako tlakomerové armatúry, manometre alebo teplomery. Všetky tieto a mnoho iných vodovodných armatúr si vyžaduje konštrukcia spoľahlivého vodovodu. Armat Slovakia ponúka pestrý sortiment všetkých potrebných vodovodných súčiastok.

Typy potrubia

V minulosti často používané pozinkované oceľové potrubie je v súčasnosti takmer úplne nahradené plastom alebo meďou, ktorá je odolná voči korózii. Na oba typy potrubia, vodovodné a odpadové potrubie, je nevyhnutné zabezpečiť množstvo materiálu – tyčové a kruhové vodovodné potrubia, spoje, odbočky, hrdlá, fitingy (T-kusy, oblúky s rôzne stupňovými uhlami), prípojky, adaptéry, pripojovacie kolená a iné. Vodovodné potrubie si netreba mýliť s tzv. spiro potrubím, ktoré sa používa na vzduchotechniku a napojenie kuchynského digestora alebo ventilátora v kúpeľni. Plastové vodovodné potrubie sa montuje ľahšie, pretože spoje nie je potrebné spájať otvoreným plameňom, ako je to u meďnatého potrubia, ale dokonalá tesnosť je takisto dôležitá. Tesnosť šrobovacích spojov sa zaisťuje najčastejšie teflónovými pásikmi alebo konopnými vláknami. Po ukončení prác na vodovodnom potrubí je nesmierne dôležitá tlaková skúška, ktorá odhalí potenciálne slabé a netesniace miesta, prípadne priesaky.

 

Kontrola prietoku vody a jej teploty

Hlavnou funkciou vodovodných batérii je samozrejme kontrola intenzity prietoku vody a jej teploty bez ohľadu na to, či ide o kuchynské drezové batérie, kúpeľné batérie na umývadlách alebo v sprche. Moderné vodovodné batérie majú aj prídavnú funkciu – dizajn. Ten najčastejšie vychádza jednak z lahodnosti kriviek a tvarov, ale aj z praktickosti niektorých riešení odpozorovaných z iných odvetví. Tak napríklad značkové kuchynské batérie už nie sú len statickými vývodmi vody, ale sú plné prídavných funkcii ako je otočenie o 360 stupňov, výsuvná hadica na uľahčenie umývania objemných hrncov a nádob, ba majú dokonca bezdotykové ovládanie. Do predaja sa po rokoch vrátili aj klasické kohútikové batérie, ktoré ponúkajú vizuálny zážitok v retro štýle a hodia sa napríklad na chaty alebo do rustikálnych kuchýň. Podobne aj kúpeľňové batérie a obzvlášť tie sprchové sa dostali do štádia zvýšenej funkcionality. Sprchové systémy dnes obsahujú viaceré ružice, veľké množstvo nastavení prietoku vody a tiež sústavu reproduktorov na dokonalý pôžitok zo sprchovania.

FOTO: RSaraiva, Africa Studio / Dollar photo club